பணம் எப்படி உருவாகிறது…?

பணம் எப்படி உருவாகிறது? இது நம் அனைவருக்கு உள்ளும் ஒரு முறையாவது எழுந்துள்ள கேள்வி… நாம் பலரும், சொல்லும் பதில்  பணம் அந்த நாடு வைத்துள்ள தங்கத்தின் அளவை கொண்டு அச்சிடப்படுகிறது. இந்த பதில் நமக்கு உள்ளே மறைந்து உள்ள அறியாமையையே காட்டுகிறது.
பணம் என்பதன் உருவாக்கத்தை இந்த விவரணப் படம் தெளிவாக விளக்குகிறது. பணம் என்பது இன்றைய முதலாளித்துவ உலகில் எப்படி நம்மை எல்லாம் ஆட்டிப்படைக்கிறது. எவ்வாறு பணத்தை உருவாக்கும் சக்தி கொண்ட ஒரு சில நபர்கள் அந்த நாட்டையே ஆளும் சக்தி கொண்டவர்களாக உள்ளனர் என்பன போன்ற பல விடயங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள, நாம் அனைவரும்  இந்த விவரண படத்தை அவசியம் காண வேண்டும்.

Money As Debt – I

www.video.google.com/videoplay?docid=-2550156453790090544

Money As Debt – II

http://www.youtube.com/watch?v=cUou51iI4vw&feature=related

Advertisements

~ by redsickle on August 26, 2009.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: